Monthly Archives - August 2019

Taş Bahçesi

Bir Taş Bahçesinin Öyküsü Cavit Mukaddes Arzu (umudun arka bahçesi) her iki (umut-arzu) sözcük Farsça kökenlidir. Felsefe ve düşünce tarihinde önemli iki kavram.  Arzu bizi huzurdan uzaklaştırdığı için bir şeylere sahip kılabilir oysa keyif, bizi huzur içinde tuttuğu için bir şeylere sahip olmamızı sağlar. Doğruluğu tartışılır. Güzellik de tıpkı çirkinlik gibi  nitelik olarak görülebilir, meseleye nereden, [...]

Read more...

Alla Turca

Alla Turca: Türkün Alasıdır! Cavit Mukaddes   Ressam Müfit İşler’in son dönem yapıtlılarının ilk örneklerini kendi atölyesinde irdeleme fırsatım oldu. Onun sanatsal serüveninin bir tanığı olarak dirençli üretimindeki evrelerinin bu son halkası dinamik bir döngü içersinde algılanmalıdır. “Cin Dövüşü” serisindeki ironik düzlemlerinden hemen sonra gelen bu yapıtlar onun görsel düşünce kulvarında uzun bir seyrüseferi de gerekli kılıyor. Belki de [...]

Read more...

Kirpi Şiir Dergisi

Kirpi Şiir  Şiir ve deneysel yazı eksenli dergi. Şair Cenk Koyuncu’nun anısını canlı tutmak, adını yaşatmak üzere KİRPİ ŞİİR DERGİSİ yayın hayatına başladı. Sevgili Cenk’ in sağlığında çıkardığı SON KİŞOT formatında, katlanan yapısıyla bilinen dergi, KİRPİ ŞİİR olarak devam etti. Dergiyi planlarken, bir noktaya azami dikkat gösterildi. Derginin kurucuları olarak, yola çıkarken herhangi bir direkt [...]

Read more...

Cey Sanat Teorik

CEY SANAT / PLASTİK SANATLAR, TEORİK DERGİ 2004 Yılında, “Cey Güzel Sanatlar Galerisi” tarafından ve Sn.Canan Yalman’ın imtiyaz sahipliği, desteğiyle,  Cavit Mukaddes’in genel yayın yönetmenliğinde ve çok önemli yazar-sanatçılarımızın ciddi  çabası ve teorik katkılarıyla yayın hayatına başladı. Toplam 16 sayı yayınlandı ve her sayısının içeriğini güncel sanatsal olaylara dokunarak, temel yönelimini kalıcı teorik-kavramsal alanda tuttu. [...]

Read more...