Monthly Archives - May 2023

Bir Avangart Sanatçı: Alain Resnais / Cavit Mukaddes

Bir Avangart Sanatçı: Alain Resnais Resnais; Dünya avangart sinemasının en parlak temsilcisidir. Düşünce sineması da denilebilir. Resnais, ister sinema tarihi hakkında ister film eleştirisi yazılarıyla ve derinlemesine tüm sorunlara odaklanmasıyla tanınan ender ve eşi bulunmaz yönetmendi. Film endüstrisinin, bilgeliğin ve soyut anlatımının dibe vurduğu ve yüzeysel “post dalga” yönetmen kuşağının kasıp kavurduğu bir [...]

Read more...