Monthly Archives - May 2020

Corona ve Ontolojik Kırlıma

C.M – “Karantina 2020” – Mix.Tech. Cavit Mukaddes           Genel olarak, kabul edilen canlıları, tip, sınıf, dizi, tür olarak sınıflama yöntemi içinde insanın özel bir yeri vardır, yani canlılar sınıflanmasında Kordata tipi, memeliler sınıfı ve Primatlar dizisinde bulunmaktadır. Marks insanı türsel varlık olarak tanımladığı zaman, kesin biyolojik ayırımlardan çok onun toplumsal özüne odaklanmıştır. Rönesans [...]

Read more...